Psychology

Thứ sáu, 09/06/2023, 08:57 GMT+7

Đại học Debrecen là một trường đại học tại Hungary được thành lập và hoạt động từ thế kỉ thứ 16 và rất có danh tiếng về các chương trình đào tạo trong lĩnh vực Y khoa, đặc biệt là chương trình đào tạo Y khoa – Nha khoa - Dược phẩm. Ngoài ra, trường cũng có các Khoa IT, Kinh Doanh, Khoa học và Công nghệ, v.v…

Trong bài viết này, Hợp Điểm giới thiệu về chương trình Tâm lý học (cấp Cử nhân) của Đại học Debrecen.

 

 

Các thông tin sơ lược:

Khoa đào tạo: Nhân văn

Ngành học: Nhân văn

Bằng cấp: Chuyên gia phân tích hành vi con người

Ngày bắt đầu: tháng Chín

Yêu cầu ngoại ngữ: năng lực tiếng Anh (TOEFL 513/IELTS 5.5/kiểm tra nói)

Yêu cầu học thuật: bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, thi đầu vào bằng tiếng Anh

Thời lượng: 6 học kỳ (khoảng 3 năm)

Số tín chỉ theo ECTS: 180

Học phí: 6.000 USD/năm

 

Mục đích:

Chương trình giới thiệu sinh viên đến nền tảng lý thuyết và các phương pháp cơ bản trong tâm lý học, và cũng cung cấp cái nhìn vào nhánh ứng dụng của tâm lý học. Chương trình này phát triển kỹ năng của sinh viên và cung cấp những kỹ năng để có thể đo lường, khám phá và phát triển những cá nhân, nhóm hay tổ chức qua những biện pháp và can thiệp chuyên môn.

Sinh viên sẽ nhận được kiến thức tích hợp về giáo dục, truyền thông, giao tiếp xã hội, học tập và sự phát triển con người. Chương trình cấp Cử nhân cung cấp nền tảng vững chắc (về kiến thức và cách tiếp cận) để học lên bất kỳ chương trình Thạc sĩ tâm lý học nào.

 

Các môn học theo năm (có thể thay đổi):

Năm nhất: Lịch sử tâm lý học, Xã hội học, Xã hội hóa chuyên ngành, Tâm lý học thử nghiệm, Tâm lý học phát triển, Tâm lý học tính cách…

Năm hai: Phương pháp luận, Phương pháp nghiên cứu Tâm lý học nhận thức, Tâm lý học tiến hóa, Chẩn đoán trong Tâm lý học Tính cách, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học trẻ em lâm sàng…

Năm ba: Nghiên cứu cá nhân về Tâm lý học phát triển, Nghiên cứu cá nhân về Tâm lý học tính cách, Tâm lý học xã hội thử nghiệm, Tâm lý học trong ngôn ngữ, Viết luận văn…

 

Định hướng sự nghiệp:

Chuyên viên phân tích hành vi con người có thể tham gia vào việc hoàn thành các việc trong bất kỳ tổ chức, lĩnh vực nào có các hoạt động giáo dục, tuyển dụng, lựa chọn hoặc sức khỏe. Hơn nữa, chuyên viên phân tích hành vi con người cũng có thể làm việc trong bất kỳ phòng thí nghiệm tâm lý nào và cũng có thể hoàn thành và đánh giá những thí nghiệm chuẩn và bài kiểm tra thái độ, ví dụ như trong tâm lý học tổ chức. Nhà phân tích hành vi nên làm việc dưới sự giám sát của một nhà tâm lý học được chứng nhận. Do đó, để có thể làm việc của một nhà tâm lý được chứng nhận, các sinh viên tốt nghiệp phải có được bằng Thạc sĩ Tâm lý học. Nhưng một chuyên viên phân tích hành vi con người vẫn có thể hỗ trợ hiệu quả công việc của nhà tâm lý học trường học, nhà tâm lý học trong tổ chức hoặc công việc của một nhà nghiên cứu khoa học.

 

Nguồn: https://edu.unideb.hu/p/psychology-ba

Ý kiến bạn đọc