Banner 01

Leadership

Thứ hai, 19/06/2023, 17:24 GMT+7

Hồ sơ Học bổng toàn phần Chính phủ Hungary không yêu cầu HOẠT ĐỘNG LEADERSHIP nhưng khả năng LEADERSHIP sẽ làm đẹp hồ sơ để xin học bổng. Vì vậy một lời khuyên các bạn nên tham gia làm lớp trưởng, lớp phó, bí thư đoàn trường, bí thư lớp… Đó là những danh hiệu cá nhân có sức thuyết phục cho khả năng lãnh đạo của bạn. Tuy nhiên, không nhất thiết phải có một “danh hiệu” để bạn có thẻ là một người năng động, một nhà lãnh đạo đâu. Bạn có thể tham gia công tác đoàn trường, tổ chức các dạ hội, các chương trình giao lưu giữa lớp/khối trước trường...

 

Ý kiến bạn đọc