Đào tạo sự nghiệp tại Khoa Tin học Đại học Debrecen

Thứ năm, 14/09/2023, 08:37

 

Khoa Tin học Đại học Debrecen và Bàn tròn Debrecen BSC, bao gồm tám công ty, đã thông báo vầ một khóa học mới bằng tiếng Anh trong học kỳ mùa thu. Khóa học phụ mới này được gọi “Kiến thức Công nghệ thông tin ứng dụng”, kéo dài một học kỳ, và cung cấp kiến thức về lựa chọn con đường sự nghiệp, học từ những chuyên gia từ hơn 12 công ty khác nhau, và sử dụng kiến thức Công nghệ thông tin nhận được trong thị trường lao động.

Mục đích của khóa học mới sắp diễn ra là cung cấp cho các bạn trẻ với kiến thức mới nhất, chuẩn bị cho các bạn với thế giới việc làm, giúp các bạn xây dựng sự nghiệp và làm quen với những kỳ vọng và cơ hội với Ngành kinh doanh.

Trong khóa học có tên “Kiến thức Công nghệ thông tin ứng dụng”, các bạn trẻ có thể chọn con đường sự nghiệp, nhận được kiến thức Công nghệ thông tin đặc biệt, và sự hợp tác tại Bàn Tròn và các chương trình đào tạo đa dạng đóng góp vào sự phát triển chuyên ngành của sinh viên Khoa Tin học Đại học Debrecen.

Nguồn tin và hình ảnh

Ý kiến bạn đọc